Luisteren
Ondersteunen
Verbinden

Stichting Hart voor Noord zet zich in voor een samenleving in Amsterdam-Noord waarin mensen goed en eerlijk leven, en omzien naar anderen. 

 

Wij werken graag samen met mensen, netwerken en organisaties die zich met ons willen inzetten voor een samenleving in Amsterdam-Noord waarin mensen goed en eerlijk kunnen leven, goed zijn voor anderen en relaties worden hersteld.

jeanette_opwit.jpg

Onze coördinator is Jeanette de Waard. Zij staat je graag te woord, geen vraag is te gek!

Samen met de Protestantse Diaconie Amsterdam, de Wijkdiaconie van de Protestantse kerken in Noord en de diaconie van Hoop voor Noord, dragen wij bij aan het platform “Diaconie Noord”.

We hebben een bestuur en een Raad van Advies op vrijwillige basis. Stichting Hart voor Noord komt voort uit de multiculturele kerk Hoop voor Noord, maar is onafhankelijk.

HVN_foto_website_edited.jpg

Met onze initiatieven willen we tegen je zeggen:


~ Doe mee! Je hoort erbij
~ Hier wordt naar je geluisterd

~ Je wordt uitgenodigd om je talenten te ontdekken, ontwikkelen en in te zetten

~ We verbinden je aan anderen

~ Geen vraag is te gek

~ We dagen je uit te delen van dat wat je hebt met mensen dichtbij en ver weg

Goed, eerlijk leven

hvn hart.png

Waarden

Wij doen ons werk in navolging van Jezus. Hij biedt hoop en perspectief voor iedereen en deed ons voor hoe wij goed en eerlijk kunnen leven. Zijn persoon inspireert ons tot de volgende kernwaarden:

 

MET ELKAAR - We streven zoveel mogelijk naar gelijkwaardige relaties waarbij de geholpene tegelijk een helper kan zijn.

VIA GEMEENSCHAPPEN - We kunnen armoede en eenzaamheid beter bestrijden als mensen onderdeel zijn van veerkrachtige gemeenschappen. Mensen worden immers gelukkiger en sterker door goede relaties met anderen. En een gemeenschap daagt mensen uit en houdt hen een spiegel voor. Ze zijn dus onmisbaar voor herstel van het gewone leven.

LANGE TERMIJN - Goed zijn voor anderen is een levensstijl, geen project. Goede relaties zijn gebaseerd op vertrouwen, en dat heeft tijd nodig. We willen niet alleen helpen bij acute nood, maar ook ongezonde structuren en patronen in de levens van mensen doorbreken.

HET HELE LEVEN - Lichaam, geest en ziel beïnvloeden elkaar en daarom hebben alle gebieden van het leven met elkaar te maken. Goed zijn voor elkaar betekent dus aandacht hebben voor de hele mens, en niet alleen voor iemands probleem.

IEDEREEN - Bij ons is iedereen altijd van harte welkom, ongeacht levensovertuiging of religie, levensstijl, etnische afkomst, seksuele voorkeur of verleden. Wij houden van mensen, sluiten niemand uit en doorbreken graag grenzen door mensen te verbinden. Mensen krijgen bij ons altijd een nieuwe kans.

SAMEN - Wij werken graag samen met andere mensen, netwerken en organisaties die zich samen met ons willen inzetten voor een samenleving in Amsterdam-Noord waarin mensen goed en eerlijk kunnen leven, goed zijn voor anderen en relaties worden hersteld.

EERLIJK - We doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen. We ondersteunen en helpen mensen onvoorwaardelijk en belangeloos.