top of page

Luisteren
Ondersteunen
Verbinden

Stichting Hart voor Noord zet zich in voor een samenleving in Amsterdam-Noord waarin mensen omzien naar anderen. 

 

Stichting Hart voor Noord zet zich in om verbindingen te leggen tussen mensen te bouwen aan gezonde gemeenschappen, samen te groeien en het leven te vieren. Wij werken samen met actieve buurtbewoners en verschillende netwerken en organisaties die mee willen werken aan deze missie. Voorbeelden hiervan zijn de Luistergroepen en het Buurtverbindersprogramma.

jeanette_opwit.jpg

Ons aanspreekpunt is Jeanette de Waard. Zij staat je graag te woord, geen vraag is te gek!

Stichting Hart voor Noord komt voort uit de multiculturele kerk Hoop voor Noord, maar is onafhankelijk.

Met onze initiatieven willen we tegen je zeggen: deel wat je hebt, we doen het samen!

HVN_foto_website_edited.jpg
hvn hart.png

Goed samenleven

Waarden

Ondanks dat wij geen religieus oogpunt hebben, doen wij ons werk in navolging van Jezus. Hij biedt hoop en perspectief voor iedereen en deed ons voor hoe wij goed en eerlijk kunnen leven. In al onze projecten worden wij geïnspireerd tot de volgende kernwaarden:

 

MET ELKAAR - We streven zoveel mogelijk naar wederkerige relaties waarbij de geholpene tegelijk een helper kan zijn.

VIA GEMEENSCHAPPEN - We kunnen armoede en eenzaamheid beter bestrijden als mensen onderdeel zijn van veerkrachtige gemeenschappen. Mensen worden immers gelukkiger en sterker door goede relaties met anderen. En een gemeenschap daagt mensen uit en houdt hen een spiegel voor. Ze zijn dus onmisbaar voor herstel van het gewone leven.

LANGE TERMIJN - Goed zijn voor anderen is een levensstijl, geen project. Goede relaties zijn gebaseerd op vertrouwen, en dat heeft tijd nodig. We willen niet alleen helpen bij acute nood, maar ook ongezonde structuren en patronen in de levens van mensen doorbreken.

IEDEREEN - Bij ons is iedereen altijd van harte welkom, ongeacht levensovertuiging of religie, levensstijl, etnische afkomst, seksuele voorkeur of verleden. Wij houden van mensen, sluiten niemand uit en doorbreken graag grenzen door mensen te verbinden. Mensen krijgen bij ons altijd een nieuwe kans.

HET HELE LEVEN - Lichaam, geest en ziel beïnvloeden elkaar en daarom hebben alle gebieden van het leven met elkaar te maken. Goed zijn voor elkaar betekent dus aandacht hebben voor de hele mens, en niet alleen voor iemands probleem.

SAMEN - Wij werken graag samen met andere mensen, netwerken en organisaties die zich samen met ons willen inzetten voor een samenleving in Amsterdam-Noord waarin mensen goed en eerlijk kunnen leven, goed zijn voor anderen en relaties worden hersteld.

EERLIJK - We doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen. We ondersteunen en helpen mensen onvoorwaardelijk en belangeloos.

Als je meer wil weten over onze dagelijkse gang van zaken, schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief:

Bedankt voor de inzending!

bottom of page