©2019 by Hart voor Noord

LUISTEREN
ONDERSTEUNEN
VERBINDEN

Hart voor Noord ondersteunt mensen in Amsterdam Noord om op te staan uit armoede en eenzaamheid - door te luisteren, te helpen en samen te bouwen aan veerkrachtige gemeenschappen.

Wil je op de hoogte blijven van wat we doen? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief. Drie tot vier keer per jaar ontvang je een mail van ons.

OVER ONS

Stichting Hart voor Noord zet zich in voor een samenleving in Amsterdam-Noord waarin mensen goed en eerlijk leven, en omzien naar anderen. 

 

Samen met de Protestantse Diaconie Amsterdam, de Wijkdiaconie van de Protestantse kerken in Noord en de diaconie van Hoop voor Noord, dragen wij bij aan het platform “Diaconie Noord”.

 

Wij werken graag samen met mensen, netwerken en organisaties die zich met ons willen inzetten voor een samenleving in Amsterdam-Noord waarin mensen goed en eerlijk kunnen leven, goed zijn voor anderen en relaties worden hersteld.

 

Onze coördinator is Jeanette de Waard. Zij staat je graag te woord, geen vraag is te gek!

 

We hebben een bestuur en een Raad van Advies op vrijwillige basis. Stichting Hart voor Noord komt voort uit de multiculturele kerk Hoop voor Noord, maar is onafhankelijk.

 

Waarden: Met elkaar - Via gemeenschappen - Lange termijn - Het hele leven - Iedereen - Samen - Eerlijk

 

PRAAT- EN LUISTERGROEPEN

Waar de verhalen van het leven gedeeld worden en waar mensen weer hoop en vertrouwen krijgen in zichzelf en anderen.

Dit is een tweede familie. Iemand die hier ervaring mee heeft, leidt de bijeenkomst en zorgt ervoor dat je tot je recht komt in de groep. Iedereen krijgt de ruimte om te vertellen wat hen bezig houdt. Wanneer je meer hulp nodig hebt, zorgen we dat je op de goede plek komt.

IN.KAS

In.Kas is geen praatgroep, maar een leergroep. We gaan aan de slag met het stellen van een aantal doelen in ons leven om beter grip te krijgen op hoe we met ons geld omgaan. Zo kijken we naar het ordenen van onze post en het wekelijks invullen van een kasboekje.

 

Voor de meeste mensen is het bijhouden van financiën niet het leukste klusje. Iets dat we voor ons uitschuiven. Soms omdat het nooit echt lukt, maar soms ook omdat het confronterend en spannend kan zijn.

 

In 10 lessen gaan we aan de slag met het ordenen van onze financiën. Wie je ook bent en hoe je ook met je financiën omgaat, we hopen dat ‘In.Kas’ je zal helpen met het stellen van een aantal doelen in je leven en het praktisch aan de slag gaan om die te realiseren!

Meer informatie vind je hier: inkas.amsterdam

HOSTEN VERGADERINGEN

Een doorlopende activiteit waarbij een veelkleurige groep vrijwilligers zorgdraagt voor een aantal vergaderingen en evenementen. Dit gebeurt vooral in het kerkgebouw van Hoop voor Noord, Rode Kruisstraat 20. We zorgen met elkaar voor een gezellig ingerichte ruimte, koffie en thee en voor voorzieningen als een digibord en een flipover.

 

Leuk als je ook mee doet! Het is goed om uit je huis weg te gaan en ‘werk’ te doen. In samenwerking leer je jezelf en de ander kennen. Sociale vaardigheden worden vergroot. Wij leggen geen druk op, er is altijd een coördinator die het opvangt, en we zoeken voor iedereen een passende taak. Samen vormen we een gemeenschap die elkaar ook op andere momenten in de week ziet.

DE BOLDER

Een huiskamer in het centrum van Banne Noord. Een plek waar grote en kleine mensen op adem kunnen komen en nieuwe inspiratie op kunnen doen. In de Bolder bieden we zelf activiteiten aan en de ruimte wordt door diverse organisaties gebruikt voor activiteiten.

 

Zie https://www.facebook.com/debolderamsterdam/ voor meer informatie.

 
 

LUISTEREN
ONDERSTEUNEN
VERBINDEN

Met onze initiatieven willen we tegen mensen in Noord zeggen:
- Doe mee! Je hoort erbij
- Hier wordt naar je geluisterd
- Geen vraag is te gek
- We verbinden je aan anderen
- Je wordt uitgenodigd om je talenten te ontdekken, ontwikkelen en in te zetten
- We dagen je uit te delen van dat wat je hebt met mensen dichtbij en ver weg

WAARDEN

Wij doen ons werk in navolging van Jezus. Hij biedt hoop en perspectief voor iedereen en deed ons voor hoe wij goed en eerlijk kunnen leven. Zijn persoon inspireert ons tot de volgende kernwaarden:

 

MET ELKAAR - We streven zoveel mogelijk naar gelijkwaardige relaties waarbij de geholpene tegelijk een helper kan zijn.

VIA GEMEENSCHAPPEN - We kunnen armoede en eenzaamheid beter bestrijden als mensen onderdeel zijn van veerkrachtige gemeenschappen. Mensen worden immers gelukkiger en sterker door goede relaties met anderen. En een gemeenschap daagt mensen uit en houdt hen een spiegel voor. Ze zijn dus onmisbaar voor herstel van het gewone leven.

LANGE TERMIJN - Goed zijn voor anderen is een levensstijl, geen project. Goede relaties zijn gebaseerd op vertrouwen, en dat heeft tijd nodig. We willen niet alleen helpen bij acute nood, maar ook ongezonde structuren en patronen in de levens van mensen doorbreken.

HET HELE LEVEN - Lichaam, geest en ziel beïnvloeden elkaar en daarom hebben alle gebieden van het leven met elkaar te maken. Goed zijn voor elkaar betekent dus aandacht hebben voor de hele mens, en niet alleen voor iemands probleem.

IEDEREEN - Bij ons is iedereen altijd van harte welkom, ongeacht levensovertuiging of religie, levensstijl, etnische afkomst, seksuele voorkeur of verleden. Wij houden van mensen, sluiten niemand uit en doorbreken graag grenzen door mensen te verbinden. Mensen krijgen bij ons altijd een nieuwe kans.

SAMEN - Wij werken graag samen met andere mensen, netwerken en organisaties die zich samen met ons willen inzetten voor een samenleving in Amsterdam-Noord waarin mensen goed en eerlijk kunnen leven, goed zijn voor anderen en relaties worden hersteld.

EERLIJK - We doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen. We ondersteunen en helpen mensen onvoorwaardelijk en belangeloos.

TEAM

DIACONAAL OPBOUWWERKER 

Jeanette de Waard

BESTUUR (vrijwillig)

Dr. Peter Mulder - voorzitter

Werkzaam als universitair docent economie aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Herman Jongkind - penningmeester

Werkzaam als freelance financieel manager, na loopbaan als financieel manager profit & non-profit organisaties.

Helena Mulder - secretaris

Werkzaam als leerkracht basisonderwijs in Amsterdam.

Drs. Gottfried Leibbrandt - fondsenwerving

Werkzaam als bedrijfseconomisch analist bij de gemeente Amsterdam.

RAAD VAN ADVIES (vrijwillig)

drs. Jan Hol

Senior Vice President Communications and Fundraising, Amsterdam UMC

 

drs. Marnix Niemeijer

Voorzitter Nederlandse vereniging van gereformeerde scholen, voormalig directeur Tear Nederland

 

ir. Jan Wolter Oosterhuis

Director Sales & Tendering Heavy Marine Transport bij Boskalis

Corry Weltevreden

Gepensioneerd docent Zorg en Welzijn en praktijk assistent GGD-jeugdgezondheidszorg. Voormalig wethouder Sport en Welzijn en fractievoorzitter gemeenteraad in Amsterdam.  

 

CONTACT

Jeanette de Waard

tel: 06 24 70 49 17

mail: jeanette@diaconienoord.org

facebook: Jeanette Diaconie Noord

 

kvk 75832356

btw 8604.12.659

bank NL83 TRIO 0788803611
rsin 8604.12.659.