top of page

Werken in de wijk

Sociale spanningen in buurten en wijken zijn van alle tijden. Toch kan het aannemen van een kopje thee bij iemand thuis, het samen een plan maken voor de speeltuin of het achterwege laten van ‘etnisch labelen’ al veel verschil maken.


Tien tips voor professionals (ook leuk voor de niet-professional) om sociale onrust te voorkomen. Lees verder...
bottom of page